vertex kontakt
Kotły i kotłownie

Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania w zakresie montażu kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych oraz do naprawy kotłów parowych i wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych, a także do wytwarzania elementów ciśnieniowych.

 

Oferujemy projektowanie, dostawę i montaż kotłowni o mocach od kilkudziesięciu kilowatów do kilkudziesięciu megawatów. Dostarczamy, montujemy i uruchamiamy urządzenia kotłowe do termicznej utylizacji osadów pościekowych i odpadów komunalnych oraz przemysłowych.